Gia Sư Tiêu Biểu Nhất

Họ Tên: Nguyễn Thị Lộc.

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10010

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Ngữ Văn.

Trình Độ: Cao Đẳng Sư Phạm.

Lành Nghề: Tiểu Học.

Kinh Nghiệm: Có trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ văn và Tiểu học.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Ngữ Văn: Từ Lớp 6 đến hết Lớp 9.

- Các môn Bậc Tiểu học.

Họ Tên: Nguyễn Thị Hải Vân.

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10008.

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Toán.

Trình Độ: Thạc Sĩ Toán Học.

Lành Nghề: Vật Lý .

Kinh Nghiệm: Có trên 10 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học và Vật Lý.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Toán: Từ Tiểu học đến hết Lớp 12 và LTĐH.

- Bộ môn Vật Lý: Từ lớp 6 đến hết lớp 9.

Họ Tên: Nguyễn Thị Hồng Lý.

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10007

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Hóa Học.

Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

Lành Nghề: Toán Học.

Kinh Nghiệm: Có trên 14 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Toán học và Hóa học.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Toán: Từ Lớp 6 đến hết Lớp 9.

- Bộ môn Hóa : Từ lớp 8 đến hết lớp 12 và LTĐH.

Họ Tên: Lê Huỳnh Như

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10009

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Ngữ Văn.

Trình Độ: Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học.

Lành Nghề: Tiểu Học.

Kinh Nghiệm: Có trên 6 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Ngữ Văn và cấp Tiểu học

Nhận Dạy:

- Bộ môn Ngữ Văn: Từ Lớp 6 đến hết Lớp 12 và LTĐH.

- Các môn Bậc Tiểu Học.

Họ Tên: Ngô Kim Dớt

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10006

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Toán.

Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

Lành Nghề: Hóa Học.

Kinh Nghiệm: Có trên 5 năm kinh nghiệm trong việc dạy bộ môn Toán, Hóa.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Toán: Từ Tiểu học đến hết Lớp 12.

- Bộ môn Hóa : Từ lớp 8 đến hết lớp 9.

Họ Tên: Đỗ Bình An

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10005

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Toán - Tin.

Trình Độ: Cao Đẳng Sư Phạm.

Lành Nghề: Hóa - Lý.

Kinh Nghiệm: Có trên 8 năm kinh nghiệm trong việc dạy bộ môn Toán, Lý và Hóa.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Toán: Từ Tiểu học đến hết Lớp 11.

- Bộ môn Hóa - Lý: từ lớp 6 đến hết lớp 10.

Họ Tên: Phạm Thị Diệu.

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10004

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Sinh Học.

Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

Lành Nghề: Tiếng Anh.

Kinh Nghiệm: Có trên 11 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Sinh học và Tiếng Anh, 

Nhận Dạy:

- Bộ môn Sinh: Từ Lớp 6 đến hết Lớp 12 và LTĐH.

- Bộ môn Tiếng Anh: Từ Tiểu học đến hết lớp 11.

Họ Tên: Quách Hoàng Hảo

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10003

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Vật Lý.

Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

Lành Nghề: Hóa Học.

Kinh Nghiệm: Có trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Vật Lý và bộ môn Hóa Học.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Lý: Từ Lớp 6 đến hết Lớp 12 và LTĐH.

- Bộ môn Hóa : Từ lớp 8 đến hết lớp 11.

Họ Tên: Phạm Phú Quý

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10002

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Ngữ Văn.

Trình Độ: Cao Đẳng Sư Phạm.

Lành Nghề: Tiếng Anh.

Kinh Nghiệm: Có trên 5 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy bộ môn Ngữ Văn và Tiếng Anh.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Văn: Từ Tiểu học đến hết Lớp 10.

- Bộ môn Tiếng Anh: Từ Tiểu học đến hết lớp 9.

Họ Tên: Phan Thị Hiền

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10001

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Toán.

Trình Độ: Thạc Sĩ Toán.

Lành Nghề: Tiếng Anh.

Kinh Nghiệm: Có trên 11 năm kinh nghiệm trong giảng dạy bộ môn Toán và Tiếng Anh.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Toán: Từ Tiểu học đến hết Lớp 12 và LTĐH

- Bộ môn Tiếng Anh: Từ Tiểu học đến hết lớp 11.

Đăng ký làm gia sư

ZALO
FACEBOOK
0948421709