Gia Sư Dạy Kèm Lý Hóa

Họ Tên: Quách Hoàng Hảo

Mã Gia Sư Kiên Giang: GV10003

Chức Danh: Giáo Viên.

Chuyên Ngành: Sư Phạm Vật Lý.

Trình Độ: Đại Học Sư Phạm.

Lành Nghề: Hóa Học.

Kinh Nghiệm: Có trên 7 năm kinh nghiệm giảng dạy bộ môn Vật Lý và bộ môn Hóa Học.

Nhận Dạy:

- Bộ môn Lý: Từ Lớp 6 đến hết Lớp 12 và LTĐH.

- Bộ môn Hóa : Từ lớp 8 đến hết lớp 11.

  • GV10003

Đăng ký nhanh

Sản phẩm khác

Đăng ký làm gia sư

ZALO
FACEBOOK
0948421709